• Clínica Corachán
  • Carrer de Buïgas, 19, 08017 Barcelona
  • (+34) 932 545 819
  • info@robot-uro.com

Procediments quirúrgics

Laura Izquierdo, cirugía robótica

Cirurgia robòtica i laparoscòpica

Fa uns 15 anys, varem viure la revolució dins de la cirurgia amb l’arribada de la cirurgia laparoscòpica, fent accessibles, mitjançant la utilització de petites càmeres, zones que anteriorment requerien grans incisions i, a més, permetia la visualització del camp operatori, a través d’un monitor, a tots els membres que participaven en la intervenció.

En els darrers anys estem vivint, de nou, una nova revolució dins del món de la cirurgia, aquesta vegada, amb l’arribada del robot. L’ús d’aquesta tecnologia permet al cirurgià realitzar el procediment d’una forma més precisa, amb incisions més petites, menys pèrdua sanguínia, reducció del dolor i recuperació més ràpida.

Els principals avantatges del robot són:

  • Millor visió: la imatge del robot és més nítida i tridimensional.
  • Major precisió: el robot elimina el tremolor natural i de moviments involuntaris.
  • Major rang de moviments: facilita les tècniques quirúrgiques avançades com la sutura.
  • Accés a espais anatòmics menys accessibles.
  • Provoca menor dolor postoperatori i cicatrius més petites.
  • Recuperació més ràpida.
cáncer de próstata, Laura Izquierdo, cirugía robótica

Càncer de pròstata

El càncer de pròstata és una malaltia en la que es formen cèl•lules malignes (canceroses) a la glàndula prostàtica. A Europa és el segon càncer més diagnosticat i el primer a Espanya. En la majoria del casos, es diagnostica a través de l’examen físic o bé per l’anàlisi, com la prova del PSA. Les sospites de càncer de pròstata es confirmen extraient una mostra de la pròstata (biòpsia) i examinant-la sota el microscopi.

Tractament quirúrgic

Prostatectomia radical robòtica
Procediment quirúrgic per a extirpar la pròstata mitjançant el robot Da Vinci. La prostatectomia robòtica ofereix avantatges sobre el mètode laparoscòpic en termes de dolor, pèrdua sanguínia i temps de recuperació. Per al cirurgià, el sistema robòtic ofereix més maniobrabilitat i més precisió que amb la prostatectomia radical laparoscòpica convencional.

Prostatectomia radical laparoscòpica
Procediment quirúrgic per a extirpar la pròstata mitjançant l’abordatge laparoscòpic. El cirurgià realitza petites incisions, a través de les quals s’inserten instruments especials i llargs per extirpar la pròstata, Un dels instrument és una petita càmera de vídeo que permet al cirurgià observar dins del abdomen i accedir a la pelvis masculina per procedir a l’exèresi de la pròstata.

Cáncer de riñón y de vía urinaria superior, Laura Izquierdo, cirugía robótica

Càncer de ronyó i de via urinaria superior

El càncer de ronyó està entre les neoplàcies més freqüents tant a l’home com a la dona. L’edat promig de diagnòstic és al voltant dels 60 anys. Entre els signes més comuns hi ha la presència de sang a la orina (acostuma a ser el més freqüent), dolor a la zona lumbar o una massa a l’abdomen. Per a detectar-los i diagnosticar-los, s’utilitzen proves d’imatge, com poden ser la eco, la TC, ressonància magnètica o radiografies.

Tractament quirúrgic

Nefrectomia radical/ Nefroureterectomia radical
Procediment per el qual s’extrau el ronyó i/o l’urèter en la seva totalitat, el teixit del voltant i els ganglis limfàtics propers.

Nefrectomia parcial
És la tècnica d’elecció sempre que la mida i les característiques del tumor ho permetin. S’extreu la part del ronyó on està el tumor i el teixit que l’envolta, conservant el teixit renal que està sa.

Ambdós procediments, es poden realitzar per laparoscòpia o per robot Da Vinci. Les avantatges de la utilització del robot Da Vinci és basa en ser un mètode mínimament invasiu, operant a través de petits orificis. Per al cirurgià, el sistema robòtic li permet més maniobrabilitat i més precisió al moure els instruments que en la cirurgia laparoscòpica convencional. La tècnica robòtica permet una millor recuperació, menys dolor, menys risc d’infeccions i una menor hospitalització.

cáncer de bufeta, Laura Izquierdo, cirugía robótica

Càncer de bufeta

El càncer de bufeta és una malaltia en la que es formen cèl•lules canceroses a la bufeta de l’orina. És el cinquè tumor més freqüent als països desenvolupats. El principal factor de risc és el tabaquisme. Els signes i símptomes del càncer de bufeta inclouen tenir sang a la orina i dolor al miccionar. Per a detectar i diagnosticar el càncer de bufeta, s’utilitzen proves que examinen la orina i la bufeta, entre elles un estudi ecogràfic, citològic de la orina i una cistoscòpia (procediment que s’utilitza per a observar l’interior de la bufeta i la uretra, i determinar si hi ha àrees anormals).

Tractament quirúrgic

Cistectomia robòtica
Procediment quirúrgic mínimament invasiu per a extirpar la bufeta mitjançant el robot Da Vinci. El robot imita els moviments del cirurgià i amplifica la seva precisió. Aquest procediment permetrà al cirurgià operar sense fer incisions grans, minimitzant el risc de pèrdua sanguínia, facilitant una recuperació més ràpida, amb menys dolor, i una estada hospitalària més curta.

Cistectomia laparoscòpica
Procediment quirúrgic per a extirpar la bufeta. Es realitza mitjançant petites incisions per les que es introdueixen una càmera i l’instrumental a l’interior del cos, evitant així les incisions abdominals clàssiques.

Trasplante de riñón de donante vivo, Laura Izquierdo, cirugía robótica

Transplantament renal de donant viu

El transplantament és la substitució d’un òrgan malalt per un òrgan sa procedent habitualment d’un donant cadàver, tot i que hi ha transplantament que es poden realitzar d’un donant viu, com és el cas del transplantament de ronyó. En els darrers anys, els transplantament a partir d’òrgans de donant viu han experimentat un creixement notable a causa de diversos factors, entre ells, a la millora de les tècniques quirúrgiques.

La tècnica quirúrgica més utilitzada és la laparoscòpia, per a l’extracció de l’òrgan (nefrectomia del donant).

Actualment, s’està introduint la tècnica quirúrgica robòtica en el transplantament.